70 procent van de leraren worstelt met passend onderwijs

Passend onderwijs blijkt voor veel basisschoolleraren een zware dobber te zijn. Leerkrachten geven aan dat de klassen te groot en de tijd en kennis te beperkt zijn om altijd goede ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen die extra hulp nodig hebben. Dit meldt Het Parool.

Uit een enquête van het Lerarencollectief onder 2500 basisschoolleraren blijkt dat bijna 70 procent moeite heeft met het regelen van genoeg ondersteuning voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dit komt volgens de leraren doordat de klassen te groot zijn er niet genoeg kennis is binnen de school om de juiste ondersteuning te geven. De meerderheid (bijna 75 procent) van de leraren geeft aan wel eens ‘handelingsverlegen’ te zijn. Dit houdt in dat ze niet weten hoe ze een leerling goed moeten helpen omdat ze daar simpelweg niet de tijd, kennis of ruimte voor hebben.

Passend onderwijs

In augustus 2014 werd de Wet passend onderwijs ingevoerd, en sindsdien volgen zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben door bijvoorbeeld autisme, een beperking of leer- of gedragsproblemen. Voor deze ondersteuning is geld beschikbaar, maar het verschilt per regio hoe vrij scholen met dit geld mogen omgaan. In Amsterdam mogen scholen zelf bepalen waarvoor ze het geld gebruiken, terwijl in Rotterdam elke casus bekeken wordt alvorens extra ondersteuning wordt gegeven.

Lerarentekort

Sharon Martens van het Lerarencollectief vertelt dat leraren graag passend onderwijs aan alle leerlingen willen geven, maar dat dit niet kan in het systeem zoals het nu is. “Er zitten vaak wel dertig kinderen in een klas. Hoe ga je die allemaal leren lezen, als je ook nog een aantal zorgleerlingen heb die je extra moet ondersteunen?” Een oplossing zou dus zijn om kleinere klassen te creëren of juist meer leerkrachten of onderwijsassistenten op een klas te zetten, vindt Martens. “Zo komen we weer op het lerarentekort: uiteindelijk staat of valt alles met het hebben van genoeg bevoegde leerkrachten”.

In november staat in de Tweede Kamer de evaluatie van het passend onderwijs op het programma.

Door: Nationale Onderwijsgids