Uitvoering passend onderwijs faalt

Volgens de Inspectie voor het Onderwijs zitten jaarlijks gemiddeld vijfduizend kinderen langer dan drie maanden thuis. Dat getal wordt opzettelijk laag gehouden – ‘geframed’ -  volgens Suzanne Boomsma van Oudervereniging Balans. Een telling van verontruste ouders zelf komt uit op het drievoudige, minimaal: vijftienduizend kinderen en jongeren die het recht op onderwijs om wat voor reden dan ook wordt onthouden.

Dit geeft aan dat de toepassing van de wet Passend Onderwijs, van kracht sinds 2014, faalt. Niet alleen ouders vinden dat, ook schoolbesturen en leerkrachten worstelen met de uitvoering. En de onlangs verschenen Evaluatie Passend Onderwijs is nauwelijks positiever.
 
“In plaats van af te rekenen met de bureaucratie is de bureaucratie gedecentraliseerd”, zegt Suzanne Boomsma namens Balans. ‘Passend onderwijs is een kwestie van willekeur. Dat mogen we niet accepteren.” Lees hier het hele interview.
 
Door: Nationale Onderwijsgids