Zeven Amsterdamse basisscholen krijgen onbevoegde voor de klas

Na de zomervakantie gaan zeven basisscholen in Amsterdam een experiment aan. Vier dagen krijgen de leerlingen les van hun eigen leerkracht, de vijfde dag van de week staat er iemand voor de klas die daarvoor geen bevoegdheid heeft. Zo probeert de gemeente het lerarentekort het hoofd te bieden. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Amsterdam kent inmiddels 400 onderwijsvacatures. De gemeente heeft het Noodplan Lerarentekort Amsterdam in het leven geroepen om op een flexibele manier om te kunnen gaan met het steeds groter wordende lerarentekort. Een manier is om 1 dag in de week iemand voor de klas te zetten die wel professioneel is, maar niet de officiële papieren heeft om les te mogen geven. 
 
De invulling van deze vijfde lesdag verschilt en is afhankelijk van de behoefte van de school. De een kiest bijvoorbeeld voor drama, de ander voor techniek. Uit deze sectoren wordt dan een professional gezocht die hierin kan lesgeven. Het experiment loopt ten minste tot de herfstvakantie.
 
De coronacrisis heeft al sporen achtergelaten bij leerlingen die minder makkelijk mee kunnen komen. Experts vrezen op deze manier voor nog meer onderwijsachterstanden, vooral bij kwetsbare leerlingen. Juist zij zijn gebaat bij dagelijkse lessen in taal en rekenen. Daarnaast is de kwaliteit van een leraar erg belangrijk voor het krijgen van goed onderwijs. “Lesbevoegdheden, de pabo, de universitaire pabo, ze zijn er niet voor niets”, zegt Marco Snoek, lector leren en innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam.
 
Door: Nationale Onderwijsgids