Drie Overijsselse gemeenten partner in groene schoolpleinen

Enschede, Hellendoorn en Oldenzaal zijn tijdens een inspiratiebijeenkomst ‘Gemeenten gaan voor groen’ in Heino door gedeputeerde Ten Bolscher bekend gemaakt als eerste partnergemeenten Groene schoolpleinen. Als partnergemeente Groene Schoolpleinen gaan deze gemeenten samen met de provincie aan de slag met groene, gezonde speelplekken voor alle kinderen binnen hun gemeente. Dit meldt provincie Overijssel.

“Een groen schoolplein heeft een positief effect op de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Er zijn minder ruzies, meer uitdagingen en meer educatieve mogelijkheden”, benadrukt gedeputeerde Ten Bolscher. De provincie heeft als doelstelling dat alle Overijsselse schoolpleinen in 2025 groen zijn. Voor scholen is er nog de mogelijkheid subsidie voor een groen plein aan te vragen. In 2019 hebben 80 scholen dit gedaan.
 
Provincie Overijssel wil graag met meer partnergemeenten aan de slag om de doelstelling van groene schoolpleinen te bereiken. Een partnergemeente draagt bij aan gemeentelijke opgaven rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, onderwijs, welzijn en gezondheid. Een groen schoolplein is beleidsveldoverstijgend en op meerdere vlakken dus een kans voor een gemeente. Meer informatie is te vinden op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids