Bieb in basisschool uitlenen boeken

Basisschoolleerlingen uit Overijssel lenen de meeste boeken. Vooral als er een bibliotheek op school wordt gecreëerd is de drempel laag en lenen leerlingen wel meer dan dertig boeken per jaar. 

Met maar liefst 33,8 boeken staat de bibliotheek Tubbergen op nummer 1 als het gaat om de meeste uitleningen per jeugdlid. Met 31,5 boeken staat Staphorst op 2 en Ommen op plaats 3. 
Het zijn de plaatsen waar kinderen leesboeken in hun Herschel rugzak of Ted Baker tas mee naar huis nemen. Het landelijke gemiddelde ligt op 15,1.  
 

Na een teruggang nu succes

Door goede contacten tussen Bieb en basisschool gaat het aantal uitgeleende boeken omhoog. Tubbergen spant daarbij de kroon met een heuse bibliotheek ín school. Daarover zegt Mark Deckers, van de overkoepelende organisatie voor bibliotheken in een een interview: “Het is een bibliotheek die een aantal jaren terug nog werd geconfronteerd met een flinke teruggang door bezuinigingen. De toenmalige wethouder Roy de Witte, nu gedeputeerde in Overijssel, zorgde er toen voor dat de bibliotheek de ruimte kreeg om met de bibliotheek op school aan de slag te gaan. Met succes.”
 
Meer lezen bevordert de taalvaardigheid en volgens Deckers maakt het ook gelukkiger. Om kinderen meer aan het lezen te krijgen, is wel actie nodig. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat ze leesboeken in hun kinderrugzak met zich mee naar huis dragen.


Afstand naar Bieb vaak te groot

Een medewerker van de bibliotheek zelf benadrukt dat de mogelijkheid de boeken via school te lenen een goede zet is. De afstand naar een grote bibliotheek is zowel letterlijk als figuurlijk soms gewoon te groot. Goede contacten tussen school en bieb, is goed, maar een bibliotheek in school maakt het helemaal laagdrempelig. Ook de invloed van een enthousiaste bibliotheekmedewerkers zoals een leesconsulent, kan van belang zijn.
 
In Tubbergen wordt er nu naar gestreefd op elke basisschool een bieb te creëren. Met actuele boeken die kinderen aanspreken. Ook in Staphorst en Ommen is het contact met de scholen goed en zijn de bibliotheken actief in het jeugdbibliotheekwerk.