Leerlingen achterstandswijk dupe van lerarentekort

Op de basisschool geen leraar voorhanden en thuis nauwelijks algemene ontwikkeling meekrijgen. Op de middelbare school lijkt het gat dan onoverbrugbaar met een leerachterstand als gevolg. Steeds meer leerlingen zijn hier het slachtoffer van. 

Het lerarentekort schaadt vooral brugklassers in grote steden. Linda Zeegers, woordvoerder van de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-Raad) meldt dat ten gevolge hiervan er een aantal leerlingen is met een leerachterstand. 


Wie wil er werken op een school in achterstandswijk?

Leraren die solliciteren kunnen momenteel op vele plekken terecht. De keuze voor een school in een achterstandswijk wordt niet zo snel gemaakt. Het gevolg is onder andere dat bijvoorbeeld scholen in de kwetsbare wijken van grote steden zoals Amsterdam blijven kampen met een flink tekort aan leraren. Leerlingen komen regelmatig met de schooltas vol voor niks naar school. Minder les en nauwelijks begeleiding vanuit huis, maken dat ze een flinke achterstand oplopen. 
 
Vooral in het basisonderwijs lijkt het tekort groot. Hoogleraar pedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Anna Bosman, legt in een interview met Metronieuws uit dat basiskennis belangrijk is voor leerlingen. „Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen thuis veel meer mee dan kinderen van migranten gezinnen of lager opgeleiden. Dat betekent dat deze laatste doelgroepen het op school moeten leren. Als de school die basiskennis dan niet kan bijbrengen, krijgen we een probleem.” 


School kan verschil in klasse kleiner maken

Er ontstaat op deze manier een flinke tweedeling in de maatschappij en komt het erop neer dat de sociale klasse het niveau van de opleiding bepaalt. Een school zou het verschil in klasse kleiner moeten maken, maar op deze manier krijgt een leerling de kans niet omhoog te klimmen. Op de middelbare school al helemaal niet omdat er voor leraren geen tijd is om het onderwijs verder te ontwikkelen. Ook zij hebben letterlijk en figuurlijk hun Rains rugzak vol zitten. 
 
Mede daarom moeten basisscholen zelf het gat zien te dichten en zich beraden over aan welk vak de meeste aandacht moet worden besteed om leerlingen vooruit te helpen. Deskundigen noemen de vakken aardrijkskunde, maatschappijleer en geschiedenis.   


Status vak leraar moet omhoog

De oplossing van het lerarentekort zou vooral gezocht moeten worden in effectiever organiseren, meer onderwijsassistenten inzetten, klassen klein houden en een nauwe samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs. Bovendien moet de status van het vak van leraar omhoog. 
 
Minister Arie Slob van Onderwijs zet vooralsnog noodplannen in voor scholen in de grote steden zodat kinderen goed onderwijs blijven krijgen, ongeacht vanuit welke wijk ze met hun Eastpak rugzak naar school komen of de sociale achtergrond van hun ouders.