Normal_museum__cultuur__kunst

Cultuuronderwijs op school bevordert gelijke kansen en de ontwikkeling van talent. Door goed samen te werken kunnen gemeenten, scholen en cultuurinstellingen de culturele bagage van kinderen vergroten. De provincie Overijssel biedt partijen die hiervoor de handen ineen slaan vouchers aan van maximaal 7.500 euro. Dit maakte gedeputeerde Roy de Witte bekend tijdens het cultuurcongres Overijssel. Dit meldt provincie Overijssel.

De Witte: “Kinderen doen op school kennis en vaardigheden op die ze later in de maatschappij nodig hebben. De ontwikkeling van creativiteit en historisch besef zijn hierbij belangrijk. Cultuuronderwijs leert kinderen de waarden van de eigen cultuur en die van anderen kennen en delen.”
 
Gemeenten kunnen de voucher gebruiken voor het tot stand brengen van een convenant voor cultuuronderwijs. Zij kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken voor het inhuren van een procesbegeleider of het organiseren van een inspirerende kick-off. De regeling gaat in per 3 december 2019. De provincie beoordeelt de aanvragen mede aan de hand van een projectplan en van een intentieverklaring van de partijen die lokaal willen samenwerken.'
 
Iedere Overijsselse gemeente die het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs heeft ondertekend, komt in aanmerking voor de subsidie. Meer informatie over deze nieuwe regeling is te vinden op overijssel.nl/loket/subsidies of cultuuronderwijsoverijssel.nl/.
 
Door: Nationale Onderwijsgids