Normal_poging_2

De Tweede Kamer heeft een motie van CDA en VVD aangenomen die de Onderwijsraad opdracht geeft om te onderzoeken of het aantal lesuren in het primair onderwijs omlaag kan. Hiermee zouden de werkdruk en het lerarentekort mogelijk verminderd kunnen worden. Dit meldt de PO-Raad.

In vergelijking met het buitenland staan in Nederland leraren meer lesuren voor de klas. In het buitenland is de urennorm vaak lager. Kinderen die op de basisschool of het speciaal onderwijs zitten, moeten minimaal 7250 uur aan onderwijs krijgen. Het maximum voor het aantal uren onderwijs per dag is niet vastgesteld.
 
De onderwijsorganisaties AVS, AOb, CNVO, FNV Overheid, PO in Actie en de PO-Raad hebben in april van dit jaar al aangegeven dat ze willen dat het ministerie van onderwijs gaat kijken naar de verlaging van de wettelijke urennorm. Ze willen graag onderzoeken of verlaging een mogelijkheid is, welke effecten dit met zich meebrengt en wat de verschillen zijn tussen de urennorm in Nederland in vergelijking met andere landen.  
 
Naar verwachting zal de Onderwijsraad dit nu in lijn van de aangenomen motie van de CDA en VVD dit nader onderzoeken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids