Normal_kind_werken_jong_studeren

Amsterdam heeft vanaf morgen een kinderburgemeester. Op zaterdag 9 november wordt Ilias (11) geïnstalleerd tijdens de manifestatie de Verenigde straten van Amsterdam. De kinderburgemeester wordt bijgestaan door de kinderraad. De kinderraad komt op 4 woensdagen in het schooljaar bij elkaar. Dit meldt gemeente Amsterdam.

Ilias is vanaf zaterdag officieel de allereerste kinderburgemeester van Amsterdam. In het komende jaar vertelt hij wat hij en andere kinderen nou belangrijk vinden. Ook gaat de kinderburgemeester mee naar bijzondere gebeurtenissen zoals de intocht van Sinterklaas en de herdenkingen in mei. De kinderburgemeester wordt bijgestaan door de kinderraad. De kinderraad komt op 4 woensdagen in het schooljaar bij elkaar.
 
Een kind heeft geen stemrecht. Het kinderburgemeesterschap plus de kindergemeenteraad geeft kinderen nu de kans om zich te laten horen. Het ambt kinderburgemeester vestigt de aandacht op artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag: ieder kind heeft het recht op vrije meningsuiting en het recht om gehoord te worden in zaken waar een kind direct door wordt geraakt.
 

Rechten van het Kind

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het verdrag bevat tien beginselen voor kinderrechten, bijvoorbeeld: kinderen hebben recht op bijzondere bescherming om zich te kunnen ontwikkelen, ieder kind heeft recht op liefde, begrip en ouderlijke zorg en ieder kind heeft recht op een opvoeding tot begrip en verdraagzaamheid, vrede en vriendschap. Bijna alle landen in de wereld ondertekenden het Kinderrechtenverdrag. Nederland deed dat in 1995. Het Kinderrechtenverdrag heeft in zijn korte bestaan veel bekendheid verworven. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids