Normal_kind_geld

In de Tweede Kamer wordt gesproken over een initiatiefwet van de SP en GroenLinks om uitsluiting van leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs te voorkomen. Een brede coalitie vanuit het onderwijs roept de Tweede Kamer op om voor de wet te stemmen en daarmee uitsluiting te stoppen. Op initiatief van Ouders & Onderwijs hebben zij een brief gestuurd aan de politiek. Dit meldt Ouders & Onderwijs.

Uitsluiting

Kinderen mogen nu nog worden uitgesloten van activiteiten, zoals bijvoorbeeld een schoolreis, of van lesprogramma’s wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. De ondertekenaars van de brief, een coalitie van vertegenwoordigers van ouders, scholieren, leraren, schoolleiders, het openbaar onderwijs en kinderrechtenorganisaties, vinden het belangrijk dat elke leerling mee moet kunnen doen aan activiteiten en lesprogramma’s van de school. Dat mag niet afhankelijk zijn van de financiële ruimte van ouders.
 

Het voorstel

Met het wetsvoorstel willen de initiatiefnemers Kwint (SP) en Westerveld (GL) die uitsluiting aan banden leggen. Scholen moeten er dan voor zorgen dat elke leerling mee kan doen met alle activiteiten. Dit ongeacht of de ouderbijdrage kan worden betaald of niet. Hiermee beogen zij de uitsluiting in het onderwijs terug te dringen.
 
Voor het voorstel is een meerderheid nodig in de Tweede Kamer. Volgende week debatteert zij verder over het wetsvoorstel.
 

Ondertekenaars

Er is in het onderwijs en daarbuiten brede steun voor de wetvoorstel. Dat blijkt uit de grote en diverse groep organisaties die de brief heeft opgesteld. De volgende organisaties hebben getekend: AOb, AVS, Beter Onderwijs Nederland, CNV Onderwijs, Defence for Children, , FvOv , LAKS , OCO Amsterdam, Ouders010, Ouders & Onderwijs, de Reformatorische Oudervereniging, Save the Children, Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB.
 
Door: Nationale Onderwijsgids