Normal_rss_entry-198189

Basisscholen zijn hun geld aanzienlijk meer gaan uitgeven. De schoolbesturen in het primair onderwijs hielden over 2018 nog 5,9 miljoen euro over, zegt de PO-Raad op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In 2017 bleef er 106,4 miljoen euro in kas. Daar werden toen nogal wat vraagtekens bij geplaatst, juist omdat het onderwijs riep om meer geld.

En al is een buffer verstandig, voor te veel oppotten is het belastinggeld nou ook weer niet bedoeld, zo klonk het. De PO-Raad heeft het afgelopen jaar met veel schoolbesturen gesproken over het besteden van geld. Nu is dus op een begroting van 11 miljard euro slechts 0,05 procent overgebleven. "Dat wil zeggen dat van elke euro 99,95 cent is uitgegeven aan het onderwijs voor de leerlingen", aldus de PO-Raad.

De sectororganisatie constateert wel grote verschillen. Zo houden kleine schoolbesturen jaarlijks relatief meer geld over dan grote schoolbesturen. De PO-Raad gaat deze cijfers de komende tijd nader analyseren.

Door: ANP