Normal_geld_briefgeld_munten

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Zoals een sinterklaasfeest of een schoolreisje. Ook moet u betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).  

Hoogte ouderbijdrage

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig en verschilt per school. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage. Ook moeten zij het eens zijn met de doelen waaraan de school het geld van de ouderbijdragen besteedt. In de schoolgids moet staan waarvoor de ouderbijdrage is bestemd.
 

Ouderbijdrage niet betaald

Moet uw kind meedoen met een verplichte activiteit van de basisschool, maar betaalt u geen ouderbijdrage? Dan mag uw kind toch deelnemen aan deze activiteit, omdat deze onderdeel is van het onderwijsprogramma. Is de activiteit niet verplicht? Dan mag de basisschool uw kind weigeren om mee te doen. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind, als de activiteit plaatsvindt tijdens de schooltijden.

 

Kosten buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. U moet als ouder betalen voor de kosten van de BSO. Een deel van de kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via de kinderopvangtoeslag.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid