Normal_vuur__brand__brandweer

Vanaf komend school jaar is er een landelijke leerlijn beschikbaar over brand en brandveiligheid voor basisscholen. Het lespakket is ontwikkeld door Brandweer Nederland. Dit meldt Brandveilig.com.

In de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 gaan de leerlingen aan de slag met Billy Brandkraan, Vlammetje en Smokey de Rookmelder. Hierin komen de volgende vijf aspecten aan bod: De brandweer, Herkennen & Voorkomen, Ontdekken & Waarschuwen, Voorbereiden & Vluchten en Alarmeren & Bestrijden.
 
In 2017 heeft Brandweer Nederland geïnventariseerd hoeveel verschillende leerlijnen er over brand en brandveiligheid bestonden. Deze bleken op veel punten overeen te komen. Daarom is besloten 1 landelijke leerlijn te ontwikkelen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids