Logo_inspectielogo

De Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks meerdere peilingen uit. Elk jaar wordt gerapporteerd over het taal- en rekenniveau van groep 8-leerlingen op basis van de eindtoetsresultaten. Daarnaast zijn jaarlijks twee variabele peilingen over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In maart 2019 werden de resultaten van het peilingsonderzoek Mondeling Taalvaardigheid einde basisonderwijs gepubliceerd. Later dit jaar verschijnen ook de publicaties over de peilingsonderzoeken Mondelinge Taalvaardigheid einde speciaal (basis)onderwijs en Engels einde basisonderwijs. De planning voor de publicatie van de resultaten van volgende peilingsonderzoeken ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):  

Einde 2020:
  • Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs
  • Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs
Einde 2021:
  • Burgerschap einde basisonderwijs

Einde 2022:
  • Lezen einde (speciaal) basisonderwijs
  • Digitale geletterdheid einde basisonderwijs
 
Door: Nationale Onderwijsgids