Normal_leraar__klaslokaal__klas_

Onderwijsminister Slob laat weten dat de gemiddelde groepsgrootte van klassen in het primair onderwijs gedaald is. In 2018 lag het aantal op gemiddeld 23,0 leerlingen. Tussen 2013 en 2016 is de groepsgrootte gestabiliseerd en was er sprake van gemiddeld 23,43 leerlingen. In 2018 is dit aantal gedaald naar 23,0 leerlingen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. 

Minister Slob schrijft verder dat er veel verschil zit in de omvang van de klassen. Meer dan de helft van de klassen telt in 2018 tussen de 20 en 26 leerlingen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal grote groepen met meer dan 30 leerlingen dit jaar gedaald. In 2017 had 4,6 procent van het aantal groepen meer dan 30 leerlingen, in 2018 is dit 4,2 procent van het aantal groepen. 
 
Tevens zijn er erg grote klassen die meer dan 35 leerlingen bevatten. De minister schrijft in zijn brief dat die niet vaak voorkomen. In 2015 waren er twee keer zo veel dergelijke grote klassen.
 
Door: ANP