Normal_wetenschap_onderzoek_chemie_laboratorium

Er komen steeds meer ontdeklabs in het onderwijs: inspiratieruimtes waarin zowel docenten als leerlingen kunnen experimenteren met nieuwe technologieën buiten de standaard onderwijssetting. Dit meldt Kennisnet.

De doelen van de ontdeklabs zijn om leerlingen enthousiast te maken voor 21e eeuwse vaardigheden en voor het werken met ict en technologie. Ook is het doel om ict-bekwaamheid en digitale geletterdheid van docenten te stimuleren. Door een ontdeklab kunnen zowel docenten als leerlingen nieuwe kennis vergaren en nieuwe ict-toepassingen te ontdekken. 
 
De ontdeklabs zijn vrij nieuw en er is nog geen onderzoek bekend over de effecten van een lab of de invloed hiervan op de onderwijspraktijk. De eerste ervaringen zijn wel positief. Diverse schoolbesturen geven aan de waarde van het lab in te zien. De labs zorgen voor enthousiaste leerlingen, leraren, ouders en zelfs partners in de omgeving. Schoolbesturen wijten het succes vooral aan de verbinding tussen de onderwijsvisie en -praktijk.
 
In de Handreiking Ontdeklabs is meer informatie te vinden over (het starten van) ontdeklabs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids