Logo_logo_meer_muziek_in_de_klas

Op 2019 juni wordt het Muziekakkoord Drenthe ondertekend in het theater De Tamboer in Hoogeveen. Er wordt dan duidelijk op hoeveel basisscholen in Drenthe muziekles gegeven zal worden. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

Door het Muziekakkoord Drenthe zal er op basisscholen in de provincie worden gezongen , op instrumenten gespeeld en op muziek gedanst. Mirjam Pauwels, ambassadeur van de Stichting Méér Muziek in de Klas, vertelt dat muziekonderwijs nog niet overal wordt gehanteerd. Er zijn wel diverse initiatieven, maar ze hoopt dat er nog meer organisaties zich aansluiten om kinderen te bereiken.
 
Het plan is dat basisscholen, culturele instellingen, pabo’s, muziekverenigingen en overheden in Drenthe samenwerken om tot meer en beter muziekonderwijs te komen. De verwachting is dat ruim twintig partijen hun handtekening zullen zetten.
 
Op dit moment maken bijna zestig basisscholen in Drenthe gebruik van de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Het geld dat ze daarmee ontvangen, wordt gebruikt voor het onderwijzen van leerkrachten door muziekdocenten. Hierdoor kunnen leerkrachten zelfstandig werken in de klas. 
 
Organisatoren laten weten dat muziekonderwijs breder is dan muziek alleen. Het zou het inlevingsvermogen van kinderen stimuleren, evenals de sociale binding en creativiteit. Bovendien wordt gedacht dat muziekonderwijs helpt bij het ontdekken van talenten en ondersteuning biedt bij het beter begrijpen van andere vakken, zoals taal en rekenen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids