Normal_rss_entry-173648

De financiering van basis- en middelbare scholen moet op de schop. Het geld vanuit het Rijk zou voortaan direct naar de scholen moeten gaan, in plaats van naar de schoolbesturen. Daarvoor pleit Kamerlid Paul van Meenen (D66), die dit met een wetsvoorstel mogelijk wil maken.

"Deze koepels verdelen het geld over de scholen'', zegt Van Meenen over de huidige manier van financieren. "Daardoor blijft er te vaak en teveel geld dat bedoeld is voor onderwijs hangen bij de onderwijsbesturen.''

Minister Arie Slob heeft eind vorig jaar onderzoek aangekondigd naar de manier hoe scholen worden gefinancierd, maar daar wil Van Meenen niet op wachten.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zou het aan de scholen zijn om te bepalen op welke vlakken ze willen samenwerken, en hoeveel geld daarvoor moet worden uitgetrokken. "Ik kan me goed voorstellen dat scholen bijvoorbeeld gezamenlijk de administratie en het onderhoud van de panden laten doen'', zegt Van Meenen. "En dat kan straks met mijn wet ook nog steeds. Maar die beslissing moet van de school zijn, niet van bestuurders.''

Door: ANP