Normal_kinderen__fietsen__helm__beweging__sport__mountainbiken__mountainbike

Vandaag tekende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Utrecht samen met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en vervoersregio’s het startakkoord voor de nieuwe aanpak veilig verkeer. Met dit officiële startsein onderstrepen alle partners hun gedeelde ambitie: nul verkeersslachtoffers. Dit meldt Rijksoverheid.

Afgelopen december werd het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepresenteerd. Bij het opstellen en uitvoeren van dit plan trekt het kabinet niet alleen op met de verschillende overheden, maar nadrukkelijk ook met maatschappelijke partijen. Zo wist de ANWB ruim 30 partners te verenigen in een verkeersveiligheidscoalitie. Al deze partijen hebben meegedacht over de ambities en doelen van het Strategisch Plan. Vandaag tekenden Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio’s voor de start van de uitvoering.
 

Lokale verkeersveiligheid

Onderdeel van de aanpak is een landelijk actieplan om onder meer de veiligheid op de fietspaden te verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen te nemen. Er komen speciale expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken.
 
Minister Van Nieuwenhuizen: “Met hulp van deze teams gaan provincies en gemeenten nu aan de slag. Eerst om de lokale verkeersveiligheid in kaart te brengen. En vanaf dit najaar met concrete maatregelen om de gevaarlijke situaties aan te pakken. Vandaag zetten we met elkaar een nieuwe stap richting nul verkeersslachtoffers”.
 

Veilig naar school

Ook voor scholieren is lokale verkeersveiligheid belangrijk. Vanaf maart 2019 bundelen Nickelodeon en Veilig Verkeer Nederland hun krachten om op een competitieve en grappige manier veelvoorkomende verkeerssituaties aan de deelnemende schoolklassen voor te leggen. Doel van de Grote Verkeerstest is om de verkeerskennis en met name het verkeersinzicht te vergroten bij de hoogste groepen van de basisschool om zo bij te dragen aan meer verkeersveiligheid.
 
Door: Nationale Onderwijsgids