Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Wat doet de inspectie in 2019? Bij het toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen en in de rapportages over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit staat een aantal thema’s centraal. In het Jaarwerkplan heeft de onderwijsinspectie het instellingstoezicht en stelseltoezicht nader toegelicht. Daarnaast worden ook andere doelen en activiteiten beschreven, met wie en hoe de inspectie samenwerkt en wat de andere taken van de inspectie zijn. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Toezicht

Jaarlijks voert de inspectie ongeveer 3.000 onderzoeken uit, het grootste deel bij besturen en hun scholen in het kader van het instellingstoezicht. Over deze onderzoeken brengen ze rapporten uit die op de website worden gepubliceerd.

Thematische activiteiten in 2019

Voortbordurend op belangrijke thema’s waarover de inspectie de afgelopen jaren heeft gerapporteerd, bijvoorbeeld kansengelijkheid, aansluitende leer- en schoolloopbanen, kwetsbare groepen leerlingen, schoolverschillen, leraren (kwaliteit, tekorten, werkdruk) en sturing op kwaliteit en continuïteit, heeft de inspectie nu gekozen voor een aantal thema’s. Naar deze thema’s doet de inspectie sectoroverstijgend onderzoek: hrm-aanpak van werkdruk leraren, schoolverschillen en basis op orde, perspectief op aansluitende leer- en schoolloopbanen en leerlingen met extra ondersteuning.

Daarnaast doen ze een aantal onderzoeken in de verschillende onderwijssectoren, bijvoorbeeld het Peil.onderzoek in het primair onderwijs. Hierin brengt de inspectie jaarlijks voor een of meer gebieden de ontwikkelingen in het aanbod van scholen en de resultaten van de leerlingen aan het eind van basisonderwijs in kaart.

Jaarlijkse rapportages

De inspectie brengt jaarlijks een aantal vaste rapportages uit. De bekendste daarvan is De Staat van het Onderwijs. Deze komt dit jaar uit op 10 april. Daarnaast rapporteren ze in de tweede helft van het jaar over de financiële staat van het onderwijs en komt het Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang uit.

Download hier het volledige Jaarwerkplan 2019

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids