Logo_download

Ter gelegenheid van Werelddierendag organiseerde de Stichting Met dieren meer mens voor de eerste keer de ‘DierenDiploma College Tour’. Maar liefst 109 kinderen van drie verschillende bassisscholen hebben meegedaan. Zij hebben het speciale DierenDiploma gehaald nadat ze waren getest hoe je beste moet omgaan met huisdieren. Dit meldt Stichting Met dieren meer mens.

Tijdens de DierenDiploma College Tour deden de kinderen een huisdierenquiz als examen. De groep van de Kees Valkensteinschool uit Vleuten presteerde het beste en werd uitgeroepen tot de ‘Diervriendelijkste school van 2018’. Zij mogen een mooie oorkonde aan de schoolmuur hangen.

De locatie van de DierenDiploma College Tour was in het kort geleden gerenoveerde historische Anatomiegebouw in Utrecht, waar vroeger in de collegezaal dierenartsen ook onderwijs volgden. De kinderen kregen een DierenDiploma-les met theorie en praktijk.

De presentatie was in handen van Evelien de Bruijn, presentatrice van Hart van Nederland en tevens ambassadeur van de stichting. Zij ontving als gasten dr. Nienke Endenburg, universitair docent aan de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en specialist in de relatie kind-dier. De tweede gast was dierenarts Piet Hellemans, die de inhoudelijke vragen vanuit het lespakket heeft behandeld en een lichamelijk onderzoek bij zijn hondje heeft voorgedaan. Vanuit de zaal mochten de kinderen vragen stellen aan de dierenarts. Zo wilden zij weten of een kat echt negen levens heeft en wat het moelijkste is aan het vak van dierenarts.

Het DierenDiploma is een gratis lespakket ontwikkeld door de Stichting Met dieren meer mens. Belangrijkste doelstelling van het DierenDiploma is kinderen te leren verantwoord om te gaan met huisdieren. Inmiddels hebben al ruim 500.000 kinderen van (combi)groep 5 een DierenDiploma gehaald en vandaag zijn daar weer ruim honderd kinderen bij gekomen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids