Logo_de-vreedzame-schoollogo

OBS Digitalis in Almere is de duizendste ‘Vreedzame School’ in Nederland. Op donderdag 27 september staan wordt hier op feestelijke wijze bij stilgestaan tijdens de miniconferentie ‘Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming: hoe ver zijn we gekomen?’ in Utrecht. Dit meldt CED-Groep.

Democraten in de dop

Het programma De Vreedzame School wil leerlingen laten opgroeien tot verantwoordelijke en actieve leden van onze democratische samenleving. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen een stem krijgen en leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn.

Mirjam van der Ven, projectleider van De Vreedzame School: "We zien dat het programma werkt. Op scholen waar we De Vreedzame School hebben ingevoerd, heerst een positiever klimaat. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het geheel en leren omgaan met conflicten. Een Vreedzame School maak je samen: met leerlingen, leerkrachten, ouders en omgeving."

Leerlingen bemiddelen zelf bij conflicten

Naast wekelijkse lessen wordt de school en de klas ingericht als een democratische oefenplaats waarin leerlingen de gelegenheid krijgen om te oefenen met de aangeboden burgerschapscompetenties. Voorbeelden hiervan zijn het werken met commissies, gemeenschapstaken, groepsvergaderingen en leerlingmediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, en enkele leerlingen krijgen een opleiding om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zélf de verantwoordelijkheid om conflicten in de klas of op het schoolplein op te lossen.

Miniconferentie op 27 september

De berichtgeving rondom burgerschapsonderwijs is al jarenlang zorgelijk. Stichting Vreedzaam organiseert als tegengeluid een miniconferentie onder de titel: ‘Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming: hoe ver zijn we gekomen?’ Tijdens deze miniconferentie vieren we tien jaar vreedzame wijk, twintig jaar vreedzame school én dat OBS Digitalis de duizendste vreedzame school in Nederland is. En gaan we na welke uitdagingen er zijn voor de toekomst als het gaat om burgerschapsvorming.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids