Normal_zwemmen_zwembad_schoolzwemmen

In 2017 verdronken 86 inwoners van Nederland, net zoveel als het jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat verdrinkt, ligt al jaren rond 80 per jaar. In 1950 verdronken nog meer dan 500 mensen. In vergelijking met toen verdrinken vooral veel minder jonge kinderen. De sterfte door verdrinking is onder kinderen met een niet-westerse achtergrond beduidend hoger dan onder kinderen van Nederlandse komaf. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De laatste tien jaar verdronken jaarlijks gemiddeld 9 kinderen, het merendeel jongens. De afname van het aantal verdrinkingen is het grootst bij kinderen tot 5 jaar: van 190 verdrinkingen in 1950 tot gemiddeld 5 per jaar in de periode 2013–2017. Bij kinderen van 5 tot 10 jaar is het aantal verdrinkingen ook fors afgenomen, van 76 in 1950 tot gemiddeld 3 per jaar in de periode 2013–2017.

Kinderen met niet-westerse achtergrond

In alle leeftijdsgroepen tot 60 jaar is het aantal verdrinkingen per 100.000 inwoners bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond duidelijk hoger dan bij mensen met een Nederlandse achtergrond. Het grootste verschil is te zien bij 10- tot 20-jarigen. De sterfte door verdrinking is in die leeftijdsgroep zes keer zo hoog onder kinderen met een niet-westerse herkomst als onder tieners met een Nederlandse achtergrond.

Zorgen over afname zwemvaardigheid

De Nederlandse reddingsbrigade maakte zich zorgen over de afnemende zwemvaardigheid. De brigade moet steeds vaker in actie komen om zwemmers in nood te helpen. Dit komt volgens de organisatie doordat steeds meer kinderen en volwassenen niet goed kunnen zwemmen. Zo komt het vaker voor dat kinderen die al van de basisschool gaan nog geen zwemdiploma hebben. De reddingsbrigade zou graag zien dat scholen het schoolzwemmen weer invoeren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids