Normal_hoogbegaafd_slim_kind__knutselen_creatief_verven_passend_onderwijs

De gemeente Lelystad gaat het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen uitbreiden. Het primair onderwijs breidt het bestaande aanbod uit naar groep 8 en het voortgezet onderwijs gaat het hoogbegaafdenonderwijs vormgeven. De aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is daarbij van groot belang. Dit meldt de gemeente Lelystad.

In de lokale educatieve agenda (LEA) voor de jaren 2015 – 2018 is een eerste aanzet gedaan vanuit de schoolbesturen voor primair onderwijs om extra expertise voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen binnen de school te halen in Lelystad. In eerste instantie is gekozen voor het bieden van één lesdag in de week binnen een aparte setting in het reguliere onderwijs. Daarnaast is de reguliere setting versterkt, zodat meer kinderen profiteren van de opgebouwde kennis op dit terrein in de school.
 
De vervolgstap is door de schoolbesturen al ingezet. Zo wordt er gezocht naar een manier om de reguliere scholen meer te versterken dan nu al het geval. Ook is er een extra klas opgestart vanuit groepen 8, om zo aan te sluiten bij onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit onderwijs wordt vanaf het nieuwe schooljaar vormgegeven. In de doorontwikkeling van het aanbod binnen het primair en het voortgezet onderwijs is nadrukkelijk ruimte voor ouders om input te leveren over de wenselijke situatie en het daarbij passend aanbod.
 
De toegekende transitiefondsaanvragen maken het mogelijk voor het onderwijs om een doorgaande lijn vanaf het primair onderwijs tot en met het voortgezet onderwijs te creëren. Ook wordt nagedacht hoe de voorschool hierin een rol te geven.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids