Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Vanaf 1 augustus 2018 is het mogelijk om leerlingen met psychische of lichamelijke beperkingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aan te bieden door af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd. Het bevoegd gezag van de school moet hiervoor instemming vragen van de Onderwijsinspectie via het Internet Schooldossier. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Deze regeling geldt voor primair en voortgezet onderwijs. In het speciaal onderwijs bestaat deze mogelijkheid al een aantal jaar. Tot nu toe kreeg een gedeelte van deze leerlingen vrijstelling van onderwijs en gingen zij dus (tijdelijk) niet naar school. Omdat deze leerlingen wel baat hebben bij onderwijs, wordt het door een wijziging in de Variawet vanaf 1 augustus mogelijk om hen maatwerk in onderwijstijd te bieden.
 
Om een leerling een aangepast onderwijsprogramma aan te kunnen bieden is instemming nodig van de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij moet het bevoegd gezag de beslissing om de leerling minder onderwijs op school te laten volgen goed onderbouwen. Dit doet het bevoegd gezag aan de hand van een ontwikkelingsperspectief (OPP). 
 
In het OPP wordt onderbouwd waarom de afwijking van onderwijstijd noodzakelijk is voor de leerling, waaruit het op maat aangeboden onderwijsprogramma bestaat en om hoeveel uren onderwijstijd per week het gaat. Daarnaast wordt ook in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe de leerling weer toegroeit naar het volledig aantal uren onderwijs op school, en wat het bevoegd gezag eraan doet om te bewerkstelligen dat een leerling alsnog ingroeit wanneer dat niet binnen het voorgaande schooljaar is gelukt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids