Normal_school_kinderen_basisschool

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van onderwijs. Onlangs nog de gemeenten Sittard-Geleen, Roermond, Venray en Heerlen. Het doel van dit netwerk van regionale en landelijke initiatieven is ervoor te zorgen dat ieder kind zich ten volle kan ontplooien, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau van ouder of hun financiële middelen. Dit meldt de provincie Limburg.

Aanleiding voor het starten van de Gelijke Kansen Alliantie was het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘de Staat van het Onderwijs 2016’. Daaruit blijkt dat kinderen van hoog opgeleide ouders profiteren van het opleidingsniveau van hun ouders. Schattingen geven tevens aan dat leerlingen met dezelfde score op de citotoets een hoger advies krijgen wanneer hun ouders hoogopgeleid zijn.
 
De Limburgse Gelijke kansen Alliantie-projecten richten zich met name op het vergroten van ouderbetrokkenheid en warme instroom in het basisonderwijs. Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs: “Kinderen stimuleren hun kansen te vergroten stopt niet bij het verlaten van het schoolplein. Ik zie om me heen, op scholen, uit verhalen van leraren, heel veel mooie voorbeelden. Dat vind ik ook goed aan de maatwerkaanpak van de Gelijke Kansen Alliantie. Goede voorbeelden die meetbaar en laagdrempelig zijn, vind ik heel waardevol en het enthousiasme van bevlogen mensen werkt aanstekelijk.”
 
“Het provinciaal onderwijsbeleid ‘onderwijskwaliteit van de toekomst’ richt zich dan ook met name op talentontwikkeling, waarbij het talent van het kind centraal staat. Als kinderen mee kunnen ontwikkelen met toekomstige uitdagingen en zich snel kennis kunnen eigen maken zorgt dit voor goed opgeleide arbeidskrachten op alle niveaus. Hierbij moeten gelijke kansen in het onderwijs de standaard zijn”, aldus Teunissen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids