Normal_geld__stapel__munten

Het ministerie van Onderwijs heeft deze maand voor elk schoolbestuur in ons land 8.000 euro beschikbaar gesteld als bijdrage voor het verlagen van de werkdruk. Niet alle besturen beschouwen dit als een dankbaar en welkom ‘cadeautje’. Een aantal scholenkoepels uit het Westland vindt het bedrag een belediging en ontoereikend om de werkdruk aan te kunnen pakken. Dat meldt het AD.

Per scholenkoepel wordt eenmalig 8.000 euro toegekend. Het bestuur moet dat vervolgens verdelen over alle scholen die onder die koepel vallen. Henri Koele, bestuurder van scholenkoepel PCPOW, vindt deze maatregel bezwaarlijk, omdat er door die verdeling een bedrag per school overblijft dat nog “minder dan een druppel op een gloeiende plaat” is. Volgens hem doet het ministerie er beter aan om structureel iets te doen aan de hoge werkdruk. Op deze manier had het geld net zo goed weggegooid kunnen worden, stelt Koele.

Die mening wordt gedeeld door Jos van der Ende van scholenkoepel SOOW. Hij moet de 8.000 euro verdelen over tien scholen, waardoor er vrijwel niets mee gedaan kan worden. Hij noemt het een “symbolisch gebaar” van het ministerie dat alles behalve stimulerend wordt opgevat bij de scholenkoepel. Directeur Jan van den Broek van scholenkoepel WSKO (met 16 scholen) denkt evenmin dat de bijdrage de werkdruk helpt verlagen.

Het ministerie van Onderwijs heeft de bijdrage bedoeld als financieel steuntje in de rug voor de scholenkoepels. Hoe zij het geld besteden, mogen ze zelf invullen. Onderwijsminister Arie Slob voegt daaraan toe dat scholen namelijk zelf het beste weten wat er voor hen nodig is om de werkdruk aan te pakken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids