Normal_feest__vlaggen__nederland

De plannen van het nieuwe kabinet om het Wilhelmus als verplichte lesstof in te voeren op scholen doet in het hele land veel stof opwaaien. Wat de scholieren zelf vinden van dit plan was tot nog toe niet duidelijk. Nu blijkt echter uit een enquête van scholieren.com dat twee op de drie leerlingen niet bepaald warm lopen voor deze lessen. Dat melden RTL Nieuws en scholieren.com.

In de enquête van het online scholierenmagazine werden ruim duizend leerlingen ondervraagd over het idee van kabinet Rutte III. De lessen over het Nederlandse volkslied worden slechts door een derde van de leerlingen als positief en nuttig beoordeeld. De helft van de scholieren geeft aan dat de plannen ‘zeker geen goed idee’ zijn. De vraag of het een goed idee is om het Wilhelmus elke dag op school te zingen, beantwoordt ruim 77 procent negatief. 13 procent van de scholieren vindt dit wel een goed plan.

Uit het vragenonderzoek blijkt verder dat de meeste scholieren, 70 procent, het eerste couplet van het Wilhelmus kennen. Het tweede couplet of meerdere zegt een enkeling te kennen. Bijna twintig procent geeft aan de tekst van het eerste couplet niet eens te kennen.

Daarnaast wordt duidelijk dat vrijwel alle ondervraagde leerlingen ‘nationalisme’ als argument gebruiken op de vraag waarom het Wilhelmus wel of niet ingevoerd moet worden op school. Zowel de leerlingen die voor de verplichte lessen zijn als leerlingen die deze lessen niet nodig vinden gaven dit aan. Er kan dus ofwel sprake zijn van nationale trots, ofwel dat Nederland zo meer op Amerika gaat lijken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids