Normal_huiswerk_engels

Nederlandse kinderen tot tien jaar leren in vergelijking tot leeftijdsgenootjes uit andere Europese landen lang zo vroeg niet een tweede taal. Van de Nederlandse 10-jarigen heeft nog niet de helft een andere taal geleerd. In landen als Oostenrijk, Malta en Luxemburg zijn alle kinderen van 10 op school al in aanraking gekomen met een andere taal dan hun moedertaal. Dat meldt BNR.

Deze cijfers komen voort uit een onderzoek van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. Ondanks dat Nederlanders gemiddeld gezien behoorlijk goed Engels spreken, starten kinderen in ons land over het algemeen pas in groep 7 of 8 met het leren van een andere taal.

Stefan Meershoek, onderzoeker bij het Nuffic, zou graag zien dat kinderen al op jongere leeftijd in aanraking komen met andere talen. Hun accent zou dan minder zijn en als ze jong zijn is er nog een behoorlijk grote onbevangenheid. Ook vinden kinderen het vaak erg leuk om een taal te leren, zegt Meershoek.

Dat Nederlanders het op latere leeftijd toch behoorlijk goed doen wat betreft hun beheersing van het Engels, heeft volgens de onderzoeker te maken met dat er een grote inhaalslag wordt gemaakt. Wanneer er begonnen wordt met het leren van een vreemde taal heeft niet alleen invloed; het gaat ook om de kwaliteit van het onderwijs, zo stelt Meershoek. Nederlandse middelbare scholieren scoren bijvoorbeeld vergeleken met andere Europese landen juist boven het gemiddelde.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids