Normal_kind_schrijven__screenshot_

Elk handschrift is uniek. Toch heeft bijna 82 procent van de Nederlanders met elkaar gemeen dat ze niet meer het verbonden schrift gebruiken dat ze op de basisschool hebben geleerd. Uit onderzoek, in opdracht van uitgeverij Zwijsen, blijkt dat 27 procent van de ondervraagden letters tegenwoordig los schrijft en ruim de helft een combinatie van losse letters en het verbonden schrift gebruikt. Leerkrachten in het basisonderwijs merken dat ook bij hun leerlingen. Maar liefst drie kwart van de leerkrachten geeft aan dat zij leerlingen in de bovenbouw hebben die zichzelf een vorm van los schrift of blokschrift hebben aangeleerd. Dit heeft nadelige gevolgen voor de leesbaarheid. Opvallend is dat zelfs een kwart van de leerkrachten het handschrift van hun leerlingen slecht leesbaar noemt. Een derde van de leerkrachten zou daarom hun leerlingen liever een geschreven vorm van blokschrift willen aanleren omdat dit beter leesbaar is. In de praktijk blijkt echter dat slechts 16 procent van de scholen hiervoor kiest. 

Vanaf groep drie leren kinderen schrijven. De meerderheid van de scholen gebruikt hiervoor nog steeds het verbonden schrift. Veel leerkrachten zien dat leerlingen in de bovenbouw van het verbonden schrift afstappen en zichzelf blokschrift aanleren. Vaak wordt op deze manier een handschrift ontwikkeld waar verbonden schrift en blokschrift door elkaar worden gebruikt, wat de leesbaarheid niet ten goede komt.

Marion van de Meulen, schrijf- en leesspecialist, tevens auteur van verschillende educatieve uitgaven over schrijven en lezen, vertelt hierover: “Het verbonden schrift was ooit noodzakelijk om met een kroontjespen goed en op snelheid te kunnen schrijven. Kroontjespennen zijn echter al lang niet meer in gebruik. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat kinderen met blokschrift in kortere tijd leren schrijven. Maar wat minstens zo belangrijk is: kinderen blijken met het blokschrift op termijn leesbaarder te blijven schrijven.”

Uitgeverij Zwijsen, uitgever van lesmethodes en educatieve boeken, signaleerde de ontwikkeling met betrekking tot het handschrift en leesbaarheid en speelt hierop in met een nieuwe versie van de schrijfmethode Pennenstreken. Deze methode geeft het basisonderwijs de mogelijkheid om zowel in verbonden als in blokschrift te leren schrijven. De focus van Pennenstreken ligt op leesbaar schrijven en het bieden van een keuzemogelijkheid tussen verbonden schrift en blokschrift. Kijk voor meer informatie over deze lesmethode op: www.pennenstreken.nl of bekijk de video over blokschrift www.zwijsen.nl/blokschrift.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids