Normal_test_proefwerk_citotoets

Bijna 180 duizend leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs maken deze week de eindtoets. Hun score op de toets kan ervoor zorgen dat het schooladvies dat ze eerder dit jaar hebben gekregen naar boven toe worden bijgesteld. Vorig jaar was dit bij 6,7 procent van de leerlingen het geval. Meisjes krijgen iets vaker een bijstelling dan jongens. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vorig jaar kwamen ongeveer 60 duizend leerlingen na de uitslag van de eindtoets in aanmerking voor een bijstelling naar boven van het oorspronkelijke schooladvies, zo blijkt uit eerder uitgebrachte cijfers van DUO. Bij 13 duizend leerlingen is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend om leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Bij 7,2 procent van de meisjes en 6,6 procent van de jongens in het reguliere basisonderwijs werd het advies aangepast.

45 procent van de leerlingen krijgt als schooladvies voor één van de vier vmbo-niveaus of een combinatie daarvan. Havo- en vwo-adviezen kwamen ongeveer even vaak voor, beide rond de 20 procent. In 7 procent van de gevallen werd een gecombineerd havo-vwo-advies gegeven en in 6 procent van de gevallen een advies voor vmbo-gt-havo. De adviezen van jongens en meisjes verschillen weinig in het reguliere basisonderwijs.

Het merendeel van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs kreeg een advies voor de beroepsgerichte leerweg (50 procent) - al dan niet met een lwoo-indicatie - of het praktijkonderwijs (39 procent). Jongens kregen vaker dan meisjes een advies voor het voortgezet speciaal onderwijs en voor de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-gt), terwijl meisjes vaker geadviseerd werd om naar het praktijkonderwijs te gaan. Aangezien de meeste leerlingen in het speciaal basisonderwijs geen eindtoets maken, worden adviezen van deze kinderen meestal niet aangepast.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids