Normal_kleuren__tekenen__kind__knutselen

In het vak Kunstzinnige oriëntatie wordt de meeste tijd besteed aan beeldende activiteiten, zoals tekenen. Toch blijken leerlingen uit groep 8 minder goed te kunnen tekenen dan twintig jaar geleden. Dit blijkt uit Onderzoek van de Onderwijsinspectie naar Kunstzinnige oriëntatie op basisscholen. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Gemiddeld wordt in de groepen 3 tot en met 8 anderhalf uur per week besteed aan Kunstzinnige oriëntatie. De meeste tijd wordt besteed aan beeldende activiteiten, zoals tekenen: gemiddeld ruim een uur per week. Daarnaast wordt er 31 minuten gemusiceerd en 17 minuten toneel gespeeld. Dans en cultureel erfgoed krijgt slechts tien minuten per week per vak.
 
Een kwart van de basisscholen heeft een vakleerkracht in dienst. Daarnaast maakt drie kwart van de scholen gebruik van een interne cultuurcoördinator.  Veel scholen organiseren culturele activiteiten op school, zoals een tentoonstelling of uitvoering. Bovendien organiseren basisscholen regelmatig activiteiten buiten de school, zoals een bezoek aan het museum. 
 
Voor het onderzoek hebben leerlingen in groep 8 een kennistoets gemaakt over muziek, drama, dans en beeldende kunst. Hiervan hadden zij gemiddeld iets meer dan de helft goed. Het verschil tussen hoog presterende en laag presterende leerlingen was groot. De inzet van een interne cultuurcoördinator heeft hierbij toegevoegde waarde: de kennistoets werd op die scholen beter gemaakt. De scores op de kennistoets waren wel lager in vergelijking met 20 jaar geleden.
 
Daarnaast zijn er zeven verschillende praktische opdrachten afgenomen: drie individuele tekenopdrachten en vier groepsopdrachten (twee voor muziek en twee voor dans/drama). Deze verschilden sterk in de kwaliteit van uitvoering. In vergelijking met 1996 zijn de tekeningen in 2015-2016 minder goed beoordeeld dan in 1996. Vermoedelijk komt dat omdat leerlingen tegenwoordig veel meer afzonderlijke elementen tekenen in plaats van het volledige verhaal. Daarnaast zijn ze ook schematischer gaan tekenen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids