Normal_kerk__katholieke_kerk__god__geloof

Levensbeschouwelijk onderwijs wordt voortaan gefinancierd. De Eerste Kamer is gisteren overeengekomen dat de financiering bij wet geregeld wordt. Het initiatiefvoorstel werd ondersteund door de meeste politieke partijen. Dat meldt Groen Links.

Scholieren leren beter reflecteren op levensbeschouwelijke en morele vraagstukken als zij goed levensbeschouwelijk onderwijs krijgen. Deze vorm van onderwijs moet er bovendien voor zorgen dat verkeerde opvattingen of ideeën binnen de multiculturele samenleving niet getolereerd worden. Respect en tolerantie zijn belangrijk in de Nederlandse samenleving met al zijn diversiteit.

De goedgekeurde financiering betekent nu dat levensbeschouwelijk onderwijs de komende jaren op openbaren basisscholen wordt aangeboden. Senator Ruard Ganzevoort is blij dat de Eerste Kamer ingestemd heeft met het voorstel. Volgens hem komt dat de authenticiteit van de bevolking ten goede.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids