Normal_citotoets_test_eindtoets_basisonderwijs

De score van een leerling op de eindtoets blijkt afhankelijk van de toetsmethode die een school gekozen heeft. Dit blijkt uit onderzoek naar de toetsresultaten van vorig jaar dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft laten uitvoeren. De keuze voor een bepaalde eindtoets kan daarmee gevolgen hebben voor het schooladvies dat een leerling krijgt. Dit meldt Algemeen Dagblad.

In de analyse werden de resultaten van de Centrale Eindtoets, ROUTE 8 en de IEP Eindtoets met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat de toetsen niet tot dezelfde eindscores leiden. Leerlingen die de toets van ROUTE 8 maakten krijgen gemiddeld een lager advies terwijl de IEP Eindtoets juist iets hogere adviezen geeft voor de middelbare school. Dit ligt niet aan de achtergrond van de betreffende leerlingen maar aan een een verschil in normering tussen de toetsen, schrijft Dekker in een brief naar de Tweede Kamer.

Dekker wil dat ervoor zorgen dat de eindtoetsen gelijke adviezen gaan geven en daarvoor dezelfde categorieën gaan gebruiken. Nu is het nog zo dat de Centrale Eindtoets en IEP niet lager gaan dan vmbo-basis terwijl de ROUTE 8-toets ook praktijkonderwijs als mogelijk advies kan geven. Een expertgroep gaat de toetsaanbieders helpen om de normeringen op één lijn te brengen. Ook wil Dekker dat een dubbel schooladvies als uitkomst mogelijk wordt waarbij een combinatie van twee onderwijstypen wordt geadviseerd.

De uitkomsten van de eindtoets zijn niet bepalend voor het schooladvies maar spelen wel een rol in de vorm van een second opinion. Als een leerling beter presteert op de eindtoets dan het eerder gegeven schooladvies dan moet de basisschool dit advies heroverwegen. De school kan het advies overigens alleen naar boven toe bijstellen.

Sinds 2015 zijn basisscholen verplicht hun leerlingen een eindtoets af te nemen.Waar scholen eerder standaard een toets van Cito daarvoor gebruikten, kunnen zij nu kiezen uit verschillende eindtoetsen mits deze door de minister is toegelaten. Naast de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens zijn er nu vijf toetsen van andere toetsaanbieders waaruit scholen kunnen kiezen: ROUTE 8, IEP Eindtoets, Dia-eindtoets, CESAN Eindtoets en AMN Eindtoets.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids