Normal_klaslokaal2534

In de zomervakantie zijn 34 kinderen ontvoerd vanuit Nederland. Het jongste kind is nul jaar en het oudste kind is 16 jaar. 25 kinderen daarvan zijn leerplichtig. Uit onderzoek van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) blijkt dat de achtergebleven ouders problemen krijgen met de leerplicht. Dat meldt Centrum Internationale Kinderontvoering.

De achtergebleven ouders van ontvoerde leerplichtige kinderen krijgen problemen met de leerplicht, omdat hun kind niet meer verschijnt in de klas. Om problemen te voorkomen, kan de achterblijvende ouder zijn of haar kind uitschrijven van de school in Nederland. Hiermee kan de achterblijvende ouder echter het permanente verblijf van zijn kind in het buitenland ”accepteren”, waardoor het voor de achterblijvende ouder moeilijker kan worden om zijn of haar kind uit het buitenland terug te halen. De huidige vrijstellingsmogelijkheden in de leerplichtwet, bijvoorbeeld ziekte of studeren in het buitenland, richten zich niet op internationale kinderontvoering. De achtergebleven ouder kan wel de leerplichtambtenaar informeren over de situatie van internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO staat deze ouders juridisch bij.

In 2015 waren 25 kinderen ontvoerd in de zomervakantie en het jaar daarvoor 19 kinderen. Dit betekent dat het aantal ontvoerde kinderen in de zomervakantie dit jaar is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In twee derde van de internationale kinderontvoeringen die tijdens de afgelopen zomervakantie hebben plaatsgevonden, is de moeder de ontvoerende ouder. Het land waar deze zomer de meeste kinderen naartoe ontvoerd zijn, betreft Spanje, gevolgd door Rusland en Turkije. In 2015 zijn in totaal 237 kinderen ontvoerd vanuit en naar Nederland. In 2014 zijn in totaal 247 kinderen ontvoerd vanuit en naar Nederland.

Centrum IKO besteedt jaarlijks extra aandacht aan dit onderbelichte probleem in een preventieve campagne voorafgaand aan de zomervakantie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de Kinderombudsman. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids