Normal_schoolreisje_kinderen_bus

Nog teveel kinderen blijven thuis van een schoolreis of excursie omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. Voor deze kinderen organiseren Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Leergeld het gezamenlijke project 'Ieder kind mee op schoolreis. In 2016 zijn er 1.236 kinderen door het project toch nog op schoolreis geweest. Dat meldt Nationaal Fonds Kinderhulp. 

Reeds in 2015 voerden de organisaties gezamenlijk een pilot uit, waarvoor Kinderhulp een bedrag van 75.000 euro beschikbaar stelde. Via het grote netwerk van lokale Leergeld stichtingen kwamen er vervolgens aanvragen binnen, wat er uiteindelijk toe leidde dat 932 kinderen mee op schoolreis konden. Jan Wezendonk, directeur Kinderhulp: “Binnen het Pact voor kinderen in armoede praten we al langer over de vraag hoe we samen meer arme kinderen kunnen bereiken om hen te laten meedoen met andere kinderen. Het uitgebreide netwerk van inmiddels 93 stichtingen Leergeld biedt hiervoor kansen.”

In 2016 is het samenwerkingsproject voortgezet. Kinderhulp stelde ditmaal een budget van 100.000 euro beschikbaar en via het netwerk van lokale Leergeld stichtingen werden wederom aanvragen gedaan. Inmiddels is het budget uitgeput en zijn er via dit project in 2016 maar liefst 1.236 kinderen mee op schoolreis geweest. De organisaties zijn van plan het project ook in 2017 voort te zetten en bekijken wat hiervoor de beste werkwijze zal zijn.

De vrijwilligers van de stichtingen Leergeld gaan op huisbezoek bij gezinnen en zien daar wat de concrete noden zijn. “Een schoolreis is belangrijk voor kinderen, juist uit onze doelgroep”, aldus Gaby van den Biggelaar, directeur Leergeld Nederland. “Het vergroot hun wereld en leidt tot verdieping van onderlinge contacten.”

Overigens komen niet alle schoolreizen voor dit project in aanmerking. Er dient een verband te zijn met het onderwijsprogramma. Funreizen zoals ski- of zeilkampen vallen erbuiten. Ook de door school verplicht gestelde activiteiten komen niet in aanmerking.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids