Normal_klas__po__kinderen__vragen__les__klaslokaal

De inschrijving voor de ontwerpwedstrijd Elk talent telt is geopend. Aan deze wedstrijd kunnen groepjes kinderen meedoen die beschikken over talenten en creatieve ideeën. De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben voor het oplossen van de opdrachten zowel creatieve, praktische als analytische geesten nodig. Dat meldt nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO.

Aan de hand van vakoverstijgende opdrachten gaan de teams van de strijd met elkaar aan. De opdrachten die de teams krijgen kunnen in 15 – 25 uur uitgevoerd worden. De wedstrijd bestaat uit verschillende rondes. Elke ronde wordt bekeken welke teams doorgaan. De eerste ronde bestaat uit opdrachten die de teams toegezonden krijgen. In deze opdrachten is onder meer aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden. In de tweede ronde krijgen de teams een bonusopdracht die ze mogen presenteren aan een vakkundige jury. Het team dat met de meest originele oplossing komt kan leuke prijzen winnen.

De teams bestaan uit vier leerlingen. Dit mogen teams zijn met alleen leerlingen vanuit het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, maar mogen ook gecombineerde teams zijn. Een school mag een onbeperkt aantal teams aan de wedstrijd laten meedoen. Aanmelden kan tot en met 30 september. In de week van 10-14 oktober krijgen de teams hun eerste opdrachten toegestuurd. Voor de kerstvakantie horen de teams of ze door zijn naar de volgende ronde. Op www.talentstimuleren.nl kunnen teams zich aanmelden.

© Nationale Onderwijsgids