Normal_pesten_jongens_onherkenbaar

Na de zomer zal de Onderwijsinspectie actief toezien dat scholen zorgen voor een veilig klimaat in de klas en op het schoolplein. De nieuwe wet Veiligheid op school, in de volksmond ook wel de anti-pestwet genoemd, werd in augustus 2015 ingevoerd, waarna scholen een jaar de tijd kregen om aan de wettelijke eisen te voldoen. Vanaf komend schooljaar zal de inspectie controleren of scholen een effectief veiligheidsbeleid voeren. Dit melden de Onderwijsinspectie en Metronieuws.

De zorgplicht betekent dat elke school een protocol moet hebben opgesteld om te zorgen voor een veilige sfeer op school. De school moet daarbij een medewerker aanwijzen die als aanspreekpunt voor sociale veiligheid optreedt. Scholen bepalen zelf hoe zij omgaan met pesten en andere problemen op school. Ook moeten zij zelf in de gaten houden dat de maatregelen effect hebben en waar nodig verbeteringen doorvoeren. Gebeurt dit niet dan komt de inspectie om de hoek kijken.

De inspectie zal in eerste instantie het schoolbestuur aanspreken om orde op zaken te stellen. In de meeste gevallen gebeurt dit dan ook, zegt woordvoerder Jan-Willem Swane van de inspectie. In sommige gevallen zullen er sancties volgen. De school krijgt geen boete maar bij ernstige zaken kan het wel zo zijn dat de school minder geld krijgt van de overheid, aldus Swane.

De inspectie gaat in de eerste plaats steekproefsgewijs controleren op het naleven van de nieuwe veiligheidseisen. Als de inspectie echter meldingen krijgt van problemen op een school, kan zij ook besluiten specifiek op die school onderzoek te toen.

© Nationale Onderwijsgids