Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_kindermishandeling_kinderrechten_moedig

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland. Over de zeer kwetsbare groep kinderen die met kindermishandeling te maken krijgt, zijn geen goede cijfers beschikbaar, niet over het aantal en niet over hoe snel ze hulp krijgen. Dat meldt Defence for Children.

"Dat is zorgelijk omdat inspectierapporten over Veilig Thuis kritisch zijn. Er ontbreekt bovendien een landelijke werkwijze die garandeert dat kinderen op Texel op een vergelijkbare wijze worden behandeld als een mishandeld kind in Tilburg. Dit risico van ongelijke behandeling moeten we voorkomen", zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children. In 2015 kregen 347.930 jongeren te maken met jeugdhulp. De wijkteams stonden 24.650 jongeren bij. Deze wijkteams zijn echter nog niet op volle kracht. Ook zijn er veel zorgen over het signaal dat er steeds meer kinderen zonder dat de rechter er naar kijkt in gesloten inrichtingen worden geplaatst en onterecht met dwangmaatregelen te maken krijgen.

In 2015 kwamen 3.859 vluchtelingenkinderen zonder voogd of ouders aan in Nederland, bijna vier keer zo veel als in 2014. "Een aantal van deze kinderen komen terecht in grootschalige opvangcentra die schadelijk zijn voor de emotionele ontwikkeling van kinderen", legt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland uit. Het is onrustig op de locaties, er is te weinig professionele ondersteuning, kinderen zien geen perspectief en komen vaak in aanraking met drank en drugs. "We maken ons grote zorgen nu de overheid de sluiting van deze grote locaties heeft uitgesteld en we nog geen voortgang zien voor opening van de beloofde kleinschalige opvang", zegt Wijbrandi. Daarnaast zijn er zorgen over de opvang en verblijfsregeling van buitenlandse slachtoffers van kinderhandel en de circa 160 verdwijningen van kinderen uit de asielopvang.

"Het ontbreken van goede cijfers is een breder probleem", zegt Wijbrandi. Door het gebrek aan goede informatie over jeugdhulp is lastig te monitoren of gemeenten de zorg voor kinderen goed uitvoeren. In het Jaarbericht Kinderrechten is ook aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede, voor kinderen die net buiten de normen van het Kinderpardon vallen en de zorgelijke situatie dat bijna acht op de tien kinderen in detentie niet is veroordeeld. 

© Nationale Onderwijsgids