Normal_leerling_docent_leerkracht

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Nederland. Een meerderheid van de Kamer roept staatssecretaris Dekker op om het taalonderwijs op de basisschool ter verlengen naar twee jaar. Dekker vindt dit echter onnodig en zegt ook de financiële middelen hiervoor niet te hebben. Dit melden Telegraaf en NU.nl.

In april bleek uit een peiling in opdracht van de PO-Raad dat scholen te weinig geld krijgen om onderwijs aan asielkinderen te bekostigen. Scholen krijgen nu een budget voor één jaar taalonderwijs. Twee derde van de scholen moet zelf geld bijleggen voor leraren, onderwijsmateriaal en lesruimte. De PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks willen daarom dat de staatssecretaris het budget uitbreidt naar twee jaar. “Onze taal leren lukt niet in één jaar”, stelt PvdA-Kamerlid Ypma. Ook de scholenkoepels en de Algemene Onderwijsbond vinden dat scholen twee jaar bekostiging moeten krijgen.

De staatssecretaris is het niet met de Kamer eens. Eerder zei hij al in een reactie op de peiling niet van plan te zijn meer geld te willen investeren. Scholen krijgen geld op basis van het aantal vluchtelingkinderen dat ze opvangen. Een grotere instroom betekent dus al meer geld, redeneert Dekker. Hij vindt dat scholen zelf maar met een creatieve oplossing moeten komen. Basisscholen kunnen bovendien in het tweede jaar gebruik maken van het budget dat beschikbaar is voor het wegwerken van achterstanden. Middelbare scholen krijgen wel twee jaar financiering.

© Nationale Onderwijsgids