Normal_islam_ramadan_wiki_-c__breakfasting_deel

Amsterdamse basisscholen staan open voor het idee om een algemene vrije dag in te voeren voor het islamitische Suikerfeest, eventueel in ruil voor een christelijke feestdag. Dat zegt het Breed bestuurlijk overleg van Amsterdamse basisscholen als reactie op het verzoek van groep 8b van Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE). De leerlingen vinden het niet meer van deze tijd dat er alleen maar vrij wordt gegeven voor christelijke feestdagen. Dit melden het Parool en RTL Nieuws.

Directeur Tamar Suss van de school begrijpt de leerlingen. Hun verzoek past bij de populatie van de school. “Maar ik ga er niet over. Ik kan helaas geen vrije dag uit mijn hoge hoed toveren.” Scholen hebben een beperkt aantal dagen die zij naar eigen inzicht mogen inzetten als vrije dagen. Er zijn al scholen die deze dagen gebruiken om leerlingen vrij te geven voor islamitische feestdagen maar op bijna geen enkele school is dit officieel beleid. De leerlingen van BOE willen dit veranderen.

Het Breed bestuurlijk overleg is bereid de discussie aan te gaan. “Naast bestaande tradities is het belangrijk open te staan voor andere tradities”, zegt voorzitter Herbert Bruine. De voorzitter benadrukt dat Amsterdamse schoolbesturen niet actief pleiten voor invoering van de algemene vrije dag voor het Suikerfeest maar als een groot deel van de bevolking er behoefte aan heeft “moet je daar op z'n minst over praten”. 

Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur is niet verbaasd over de discussie. Feestdagen zijn een afspiegeling van de samenleving en die verandert. Zij heeft onderzoek gedaan naar welke tradities Nederlanders belangrijk vinden. In dat onderzoek scoort het Suikerfeest hoger dan Pinksteren.

Toch ligt de kwestie gevoelig. Zo heeft de PVV Kamervragen gesteld aan ministers Bussemaker en Asscher. Zij vrezen dat de Nederlandse identiteit wordt “weggegeven”. Ook de Amsterdamse onderwijswethouder Kukenheim ziet niets in het voorstel van een officiële vrije dag voor het Suikerfeest. “Ik vind het beter als scholen dit zelf met de kinderen regelen. In Amsterdam heb je kinderen die allerlei feestdagen vieren: hindoestaanse, joodse of andere. Het is passender iedereen een zelf te bepalen feestdag te geven dan dezelfde voor iedereen”, aldus de wethouder.

© Nationale Onderwijsgids