Normal_privacy2322

In het onderwijs wordt hard gewerkt een het borgen van de privacy van leerlingen in digitale leermiddelen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zegt in een Kamerbrief te werken aan een pseudoniem wat ingezet kan worden om deze privacy te waarborgen. Het pseudoniem zorgt ervoor dat scholen en aanbieders van digitaal leermateriaal weten dat ze het over dezelfde leerling hebben, maar alleen de school weet welke leerling dit is. Het pseudoniem is namelijk niet te herleiden naar een individuele leerling.

Digitaal lesmateriaal helpt scholen om onderwijs op maat voor elke leerling te bieden en draagt zo bij aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor is het wel nodig dat scholen en aanbieders van de leermiddelen gegevens van leerlingen uitwisselen. Aanbod op maat voor individuele leerlingen moet ook bij de juiste leerlingen terechtkomen. En als de leerling oefeningen of toetsen maakt, moet de aanbieder weten aan welke leerling hij de resultaten moet teruggeven. Tegelijkertijd mag de privacy van leerlingen niet in het geding zijn.

Dekker wil dat scholen en de aanbieders van het digitaal lesmateriaal voortaan gebruik maken van een pseudoniem van het persoonsgebonden nummer. Dit pseudoniem kan worden ingezet voor het gebruik van digitale leermiddelen zodat er geen risico's ontstaan op koppelbaarheid met andere gegevens. Om het persoonsgebonden nummer om te zetten naar een pseudoniem is een wetswijziging vereist. Dekker zegt dit traject inmiddels in gang te hebben gezet.

Dekker hoopt dat scholen met ingang van het schooljaar 2017/2018 gebruik kunnen maken van het pseudoniem. “De invoering vindt stapsgewijs plaats. De bouw van de nummervoorziening start in het eerste kwartaal van 2016. Vanaf het tweede kwartaal worden pilots georganiseerd waarin de tests plaatsvinden. Die tests zullen gedurende 2016 worden uitgevoerd. Zodra de wetswijziging van kracht is, voor de start van het schooljaar 2017/2018, mag en kan het pseudoniem worden gebruikt door scholen en leveranciers”, aldus de staatssecretaris.

© Nationale Onderwijsgids