Normal_netwerken

Het kabinet trekt in de komende drie jaar ruim € 50 miljoen uit voor de bestrijding van laaggeletterdheid en voor leesbevordering. Zo schrijven zij in het actieprogramma Tel mee met Taal, waarover zij vrijdag 6 maart de Tweede Kamer informeerden. Eén van de acties uit het programma is de voortzetting en uitbreiding van Kunst van Lezen. Stichting Lezen en de bibliotheken zijn blij met dit voornemen, omdat hiermee ook de komende jaren effectief kan worden ingezet op het tegengaan van laaggeletterdheid en het vergroten van leesplezier.

Volgens het kabinet is een goede taalbeheersing dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Geen enkel kind mag meer opgroeien in een taalarme omgeving: “We moeten de estafette stoppen, waarbij laaggeletterde generaties binnen gezinnen elkaar het stokje blijven doorgeven en er groepen mensen zijn in de samenleving die niet mee kunnen doen.” Met het actieplan Tel mee met Taal willen de bewindspersonen dat minstens 45.000 mensen hun taalbeheersing flink verbeteren en dat van een miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd de taalvaardigheid en het leesplezier toenemen.

Kunst van Lezen (met BoekStart en de Bibliotheek op school) is een belangrijk onderdeel van Tel mee met Taal. Dat komt tot uitdrukking in een van de twee hoofddoelstellingen van het plan: “In 2018 worden in totaal één miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd bereikt met leesbevorderings-activiteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen.” Programma’s als BoekStart en BoekStart in de Kinderopvang moeten ertoe leiden dat meer gezinnen boeken en lezen als een vast en onmisbaar onderdeel van de opvoeding zien. Hiermee kan laaggeletterdheid preventief bestreden worden.

In Tel mee met Taal wordt verder benadrukt dat voorzieningen als bibliotheken, wijkcentra en consultatiebureaus een belangrijke rol vervullen: taal leer je lokaal, zo is het motto. Het kabinet wil dat huisartsen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen beter taalachterstanden gaan signaleren. En bibliotheken houden een belangrijke spilfunctie met schrijf- en leesactiviteiten voor jong en oud. 

© Nationale Onderwijsgids