Normal_basischool_lerares_kinderen_les_klas

Het Dagelijks Bestuur van de PO-Raad heeft de monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs aangesteld. Deze commissie gaat monitoren hoe het staat met de professionalisering van schoolbesturen in de sector basisonderwijs. Ook gaan zij letten op de naleving van de Code Goed bestuur en waar nodig aanbevelingen doen voor aanpassingen van de Code. Dit meldt de PO-Raad.

De monitorcommissie zal de komende tijd met zoveel mogelijk schoolbesturen in gesprek te gaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 juni zal de voorzitter van de commissie een eerste schets geven over de aanpak die ze gaan hanteren.

De Voorzitter van de monitorcommissie is Peter van Lieshout, Hoogleraar Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Verder bestaat de commissie uit Rene Bagchus (Directeur Burgerschap en Informatiebeleid ministerie van BZK), Fons Fluitman (directeur Laurentiusschool Breda), Thea Meijer (Voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht), Mirko Noordegraaf (Hoogleraar Publiek Management Universiteit Utrecht) en John van der Vegt (Voorzitter College van Bestuur ROC Twente).

© Nationale Onderwijsgids