Amsterdamse wethouder Kukenheim wil weer conciërges en gymleraren op basisscholen

Onderwijswethouder Simone Kukenheim (D66) van Amsterdam wil de basisscholen in haar gemeente ondersteuning bieden door het aanbieden van extra krachten. De gemeente gaat gymleraren, docenten cultuureducatie en conciërges leveren aan de scholen zodat de leerkrachten zich op hun hoofdtaak in de klas kunnen richten. Ook trekt de wethouder meer geld uit voor hoogbegaafde leerlingen en onderwijs in burgerschap en diversiteit. Dit meldt Metronieuws.

“Leraren willen graag goed lesgeven, maar door aanverwante taken raken zij steeds meer in tijdnood”, zegt wethouder Kukenheim. “Dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede”. Daarom wil zij de leerkrachten helpen door hun takenpakket deels uit te besteden aan gespecialiseerde krachten zoals een gymleraar of conciërge.

De gemeente trekt vanaf volgend schooljaar zo'n twintig miljoen euro uit voor de plannen. De aanpak komt in de plaats van de veelbesproken Kwaliteitsaanpak Basisscholen Amsterdam (KBA) van de laatste jaren toen de PvdA de Amsterdamse onderwijsportefeuille nog in handen had. Scholen die extra ondersteunend personeel willen, kunnen bij de gemeente aankloppen. De gemeente betaalt dan een deel van de kosten maar de scholen moeten zelf ook meebetalen.

Daarnaast wil Kukenheim meer aandacht voor de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen en onderwijs in diversiteit en burgerschap. “De ontwikkeling van Amsterdamse kinderen naar mondige, kritische volwassenen willen we stimuleren met meer aandacht voor diversiteit, burgerschap en gedeelde geschiedenis. Denk hierbij aan het slavernijverleden en de Tweede Wereldoorlog”, zo licht Kukenheim toe. “Scholen kunnen zelf bepalen hoe iedere leerling de beste kansen op een goede toekomst wordt geboden”.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen van de onderwijswethouder. Daarvoor is een wijziging van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA) nodig. In de VLOA 2014 staat welke voorzieningen een school voor het komend schooljaar mag aanvragen en wat de voorwaarden zijn.

© Nationale Onderwijsgids