Logo_logo_dbos_bibliotheek

In bijna alle scholen van de  Groningse gemeente Winsum komt een 'de Bibliotheek op school'. Dat is het voorstel van het college aan de gemeenteraad van Winsum. Daarnaast krijgt de bibliotheek in Winsum een nieuwe, aantrekkelijke en eigentijdse opzet. De raad besluit op 10 februari over het voorstel.

Bij het concept 'de Bibliotheek op school' biedt de bibliotheek ondersteuning aan de scholen om het leesonderwijs in de gemeente Winsum nog verder te verbeteren. Hiermee leggen gemeente, onderwijs en bibliotheek samen een stevige basis voor de verdere schoolcarrière van alle kinderen. 'De Bibliotheek op school' komt in alle scholen die de gemeente Winsum telt, behalve in de scholen in Den Andel en Baflo, vanwege een eventuele nieuwe Brede School.

© Nationale Onderwijsgids