Logo_leescoalitie-300x74

Op woensdag 10 december, tijdens het Nationale Bibliothekencongres in de Beurs van Berlage te Amsterdam, presenteert prinses Laurentien samen met ambassadeur Ruben Nicolai de Ambitie Agenda 2015-2025 van de Leescoalitie. Deze coalitie streeft ernaar dat over tien jaar geen enkel kind school verlaat met een leesachterstand, en dat alle volwassenen geletterd zijn of bezig dat te worden. Dit meldt Stichting Lezen & Schrijven.

Bijna dertien procent van de kinderen in Nederland loopt nu nog kans om op latere leeftijd laaggeletterd te zijn en het percentage volwassenen dat laaggeletterd is, is gestegen van 9,4 procent in 1995 naar twaalf procent in 2012. De Leescoalitie vindt dit onacceptabel. Zij wil dat zo veel mogelijk mensen lezer worden, zodat zij goed kunnen functioneren in onze geletterde samenleving.

De Leescoalitie wil de leescultuur versterken in al z'n facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur. Om dit te bereiken heeft zij negen ambitieuze doelstellingen opgesteld, die op woensdag 10 december worden onthuld. Die dag gaat ook de website www.leescoalitie.nl live. Op deze website worden de doelstellingen verder toegelicht, ondersteund door onderzoeksgegevens. 

De Leescoalitie bestaat uit vijf organisaties die landelijk een taak te vervullen hebben op het gebied van taal- en leesbevordering: Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting CPNB, Vereniging Openbare Bibliotheken en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Zij bundelen hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. 

© Nationale Onderwijsgids