Normal_wethouder_gerrit_spelt_geeft_aftrap_afvalvrije_scholen_in_lopik

De grijze kliko’s van basisscholen De Zomergaard in Lopik-dorp en Gerardus Majella in Cabauw gaan in de toekomst verdwijnen. Beide scholen doen mee aan een pilot  ‘Afvalvrije scholen’ van de gemeente Lopik en BuitenWijs. Het is de bedoeling dat de scholen na een jaar (bijna) geen restafval meer hebben. Dit meldt de gemeente Lopik. 

Wethouder Gerrit Spelt heeft op donderdag de aftrap van de start van de twee afvalvrije scholen in Lopik gegeven. De Zomergaard en de Gerardus Majella zijn natuurlijk niet meteen afvalvrij. Deze scholen gaan eraan werken dat zij in de toekomst (bijna) geen restafval meer aanleveren. Alleen papier, plastic en GFT wordt opgehaald door de ‘inzamelingsvoertuigen.
 
Vanaf 30 oktober wordt afval op De Zomergaard en de Gerardus Majella gescheiden ingezameld en aangeboden. De beide scholen vinden het belangrijk dat zij met de kinderen en de ouders bijdragen aan een duurzame samenleving. Door deelname aan het duurzame initiatief ‘Afvalvrije scholen’ van de gemeente Lopik en BuitenWijs is er op De Zomergaard en de Gerardus Majella nu dezelfde manier van afvalscheiding mogelijk als bij alle huishoudens in Lopik. Zo leren de kinderen thuis én op school om afval te scheiden. Samen zijn leerkrachten, ouders en kinderen verantwoordelijk voor onze wereld van nu en later. 
 
In de daarvoor bestemde lessen leren de kinderen hoe en waarom afval wordt gescheiden, hoe waardevolle grondstoffen en materialen opnieuw worden gebruikt en hoe je zo min mogelijk restafval overhoudt. Het afval wordt in vier soorten gescheiden: papier, plastic, GFT en restafval. Papier, plastic en GFT zijn dan de grondstoffen voor nieuwe producten. In beide scholen worden al batterijen voor Stibat ingezameld. Ook hebben de scholen al een inzamelpunt voor producten met inkt. Deze inzameling levert punten op voor buitenspeelgoed en zorgt voor een goede en duurzame verwerking van deze producten.
 
© Nationale Onderwijsgids