Logo_header_logo
Snappet, een organisatie die tablets met ingebouwde apps verhuurt aan meer dan 400 basisscholen, verwerkt leerresultaten van kinderen in strijd met de wet. Dat concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) na onderzoek. Snappet gebruikt deze persoonsgegevens voor bijvoorbeeld het voortdurend per opgave beoordelen en kwalificeren van de kinderen in vergelijking met alle andere kinderen die de Snappet-tablets gebruiken, zonder expliciete schriftelijke opdracht van de scholen. Dit meldt het CBP. 
 
Snappet geeft de scholen onvoldoende informatie om te weten wat Snappet met de gegevens doet. “Tablets en andere digitale leermiddelen zijn een prachtige verrijking van het onderwijs. Maar scholen moeten wel weten wat er met de gegevens van de kinderen gebeurt, zodat ze zelf kunnen bepalen voor welke doelen de gegevens mogen worden gebruikt. Dat kan alleen als dienstverleners als Snappet de scholen eerlijk informeren en duidelijke keuzes bieden”, aldus Wilbert Tomesen, plaatsvervangend voorzitter van het CBP. Leerresultaten van kinderen zijn gevoelige gegevens waaraan bovendien conclusies kunnen worden verbonden met gevolgen voor het latere maatschappelijke leven. Externe technische dienstverleners moeten scholen heldere informatie geven over de gegevensverwerkingen en mogen de gegevens van de leerlingen hiervoor pas gebruiken nadat scholen hier weloverwogen voor hebben kunnen kiezen. Scholen kunnen dan op hun beurt ouders informeren. 
 
Snappet heeft toegezegd klanten beter te informeren over de gegevensverwerkingen en inmiddels een maatregel getroffen waarmee leerresultaten in de algemene overzichtstabellen niet meer te herleiden zouden zijn tot de kinderen. Het CBP zal de komende periode controleren of Snappet de geconstateerde overtredingen heeft beëindigd. 
 
Ook heeft Snappet de dienst onvoldoende beveiligd tegen onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens door onbevoegde derde partijen. Snappet heeft ook op dit punt een maatregel getroffen, waarbij het CBP de komende periode zal controleren of de overtreding hiermee is beëindigd. 
 
© Nationale Onderwijsgids