taal boek van beek verhallen coutinho bassischool

GRONINGEN - Kent u Taal, een zaak van alle vakken, Geïntegreerd taal- en zaakvakonderwijs op de basisschool? In dit bij uitgeverij Coutinho verschenen boek maken auteurs Marianne Verhallen en Wim van Beek één ding heel duidelijk: taal is de sleutel tot succes op school.

Dit boek toont hoe beter onderwijs ontstaat als leerkrachten taallessen en zaakvaklessen bij elkaar brengen. Ze zullen dan aan twee kanten winst boeken: de kinderen steken meer op van de zaakvakles én komen steeds een stap verder in hun taalontwikkeling.

In hun boek beschrijven de auteurs de theorie en maken ze direct de koppeling met de praktijk. Ze presenteren een eenvoudig lesmodel, herkenbare praktijkvoorbeelden en concrete handreikingen. Daarmee kan iedere leerkracht zelf geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs realiseren.

Bij het boek hoort een website met lesmaterialen, videoregistraties en een multimediaal programma waarmee het lesmodel in verschillende voorbeeldlessen in beeld wordt gebracht.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres